جلسه دفاع از پایان‌نامه زهرا شاهی الی بالتا


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:20 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/07/04 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته      مدیریت آموزشی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه لنگرکاری شغلی و منابع قدرت مدیران با رضایت شغلی معلمان ابتدایی دخترانه ناحیه 2 ارومیه با نقش میانجی فرسودگی شغلی
اساتید راهنما:
دکتر کریم سعید شعبانلو
اساتید مشاور:
دکتر مینا اشرفیان
اساتید داور:
خانم دکتر سمیه شاه حسینی
آقای دکتر سجاد امام وردی
نام دانشجو:
زهرا شاهی الی بالتا
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:20        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/07/04
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی