جلسه دفاع از پایان‌نامه زهرا نعمت پورتک آغاج


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/07/04 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته      مدیریت آموزشی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش هیجانی با اثربخشی سازمانی با لحاظ متغییر میانجی انگیزش شغلی در معلمان مدارس ابتدایی ارومیه
اساتید راهنما:
استاد امام وردی
استاد امام وردی
اساتید مشاور:
استاد اشرفیان
اساتید داور:
آقای دکتر حمید سرخوش
خانم دکتر سمیه شاه حسینی
نام دانشجو:
زهرا نعمت پورتک آغاج
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/07/04
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی