جلسه دفاع از پایان‌نامه سارا علیزاده ساعتلو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:00 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/27 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
عنوان پایان نامه:
بررسی کارایی شعب بانک ملت استان آذربایجان غربی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)
اساتید راهنما:
آقای رضا محمدپور
سرکارخانم اشرفی
اساتید مشاور:
آقای فرهنگ صحابی
اساتید داور:
آقای دکتر رحیم دباغ
خانم دکتر بیتا دهقان
نام دانشجو:
سارا علیزاده ساعتلو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:00        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/27
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی