جلسه دفاع از پایان‌نامه ساسان نظیفی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: یکشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     حسابداری
عنوان پایان نامه:
تأثیر عدم اطمینان محیطی بر سطح سرمایه گذاری با تأکید بر اثر محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دکتر مهدی میرزائی نظام آباد
اساتید مشاور:
دکتر اکبر زواری رضائی
اساتید داور:
خانم دکتر بیتا دهقان
آقای دکتر ایرج مولایی
نام دانشجو:
ساسان نظیفی
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  یکشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی