جلسه دفاع از پایان‌نامه سودابه قلی زاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/02 محل برگزاری: دانشکده کشاورزی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فنی و مهندسی
رشته     مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
یک الگوریتم چند جمعیتی ترکیبی بهبود داده شده مبتنی بر الگوریتم‌های SMA و AOA برای بهینه‌سازی سراسری و استخراج ویژگی
اساتید راهنما:
خانم دکتر اسکندریان
                                                                –
اساتید مشاور:
آقای مهندس برشنده
اساتید داور:
آقای دکتر ساسان قره پاشا
آقای دکتر علی محمد زاده
نام دانشجو:
سودابه قلی زاده
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/02
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی