جلسه دفاع از پایان‌نامه علویه سیدعبدالهی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/28 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      شمس تبریزی خوی
رشته     مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عنوان پایان نامه:
بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات شرکتهای پشتیبانی خودویی با استفاده ازروش آی کوآل
اساتید راهنما:
علی زبردست
علی زبردست
اساتید مشاور:
امیر شهسوار
اساتید داور:
آقای دکتر سید حسام الدین هدایت زاده
آقای دکتر محمد سلیمانی
نام دانشجو:
علویه سیدعبدالهی
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/28
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی