جلسه دفاع از پایان‌نامه مائده صحرابین


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11:30 روز: یکشنبه تاریخ: 1402/06/12 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     حسابداری
عنوان پایان نامه:
اساتید راهنما:
اساتید مشاور:
اساتید داور:
آقای دکتر  ایرج مولائی
آقای دکتر آقای دکتر میرزائی
نام دانشجو:
مائده صحرابین
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11:30        روز:  یکشنبه            تاریخ: 1402/06/12
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی