جلسه دفاع از پایان‌نامه نگین هیمه فروش


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/09/23 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق

دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی

رشته      مدیریت آموزشی

عنوان پایان نامه:

پیش بینی  سرسختی روانی بر اساس هوش معنوی ،سرزندگی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دخترانه دوره دوم ناحیه دو شهر ارومیه

اساتید راهنما:

آقای دکتر کریم سعیدشعیانلو

_

اساتید مشاور:

خانم دکتر مینا اشرفیان

اساتید داور:

خانم دکتر سمیه شاه حسینی

آقای دکتر سجاد امام وردی

نام دانشجو:

نگین هیمه فروش

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/09/23

محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی