جلسه هماهنگی دومین همایش ملی حقوق شهروندی و تبیین حقوق آموزشی برگزار شد


با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان دومین همایش ملی برگزار می شود. آقایان دکتر عبدزاده و دکتر رستم زاده و خانم دکتر اشرفیان به عنوان کمیته علمی و اجرایی همایش با اداره کل بنیاد شهید استان همکاری دارند.

 

جلسه هماهنگی دومین همایش ملی حقوق شهروندی و تبیین حقوق آموزشی
با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آفاق و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان دومین همایش ملی برگزار می شود.
آقایان دکتر عبدزاده و دکتر رستم زاده و خانم دکتر اشرفیان به عنوان کمیته علمی و اجرایی همایش با اداره کل بنیاد شهید استان همکاری دارند.
در جهت ارتباط با جامعه و ادارات استان و انجام پروژه های همایشی مشترک و همکاری در برگزاری همایش isc معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به اخذ مجوز همایش و همکاری با دستگاه های مختلف اجرایی می نماید و آماده همکاری با دستگاه ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی است.
در شش ماهه نخست امسال نیز مجوز دومین همایش ملی نظامی برای اداره فرهنگ و ارشاد استان اخذ شده بود.