حضور کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آفاق در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشارکت ملی


در راستای تقویت مشارکت ملی و ایفای نقش مؤثر در تعیین سرنوشت کشور، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آفاق در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. این حضور نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری جامعه دانشگاهی نسبت به آینده کشور است.

کارکنان دانشگاه آفاق با حضور در پای صندوق‌های رأی، همبستگی و همدلی خود را با ملت عزیز ایران به نمایش گذاشتند. این مشارکت، نه تنها به تقویت روند دموکراسی کمک می‌کند، بلکه بیانگر اهمیت آگاهی و مسئولیت اجتماعی در جامعه دانشگاهی است.

دکتر پیرمحمدی ریاست دانشگاه آفاق، در این خصوص اظهار داشت: “حضور فعال کادر و پرسنل دانشگاه در انتخابات ریاست جمهوری، نماد زنده‌بودن روح دموکراسی و مسئولیت‌پذیری در جامعه دانشگاهی ما است. امیدواریم این حرکت ارزشمند، گامی مؤثر در جهت توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان باشد.”

این حضور گسترده، پیامی واضح از سوی دانشگاه آفاق به جامعه است که نشان می‌دهد دانش و آگاهی می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای تغییرات مثبت در جامعه باشد.