دومین همایش ملی نظامی شناسی


مهلت ارسال آثار: از تاریخ انتشار فراخوان تا دوشنبه 30 بهمن 1402

همایش ملی نظامی، گنیجینه حکمت ایران با ۶ محور روانشناسی و تحلیل شخصیت‌ها در آثار نظامی، زن، خانواده و هویت فرهنگی در آثار نظامی، موسیقی، رنگ و هنر در آثار نظامی، اندیشه‌های جامعه‌شناختی و مردم شناختی در آثار نظامی، کاربرد تعلیمات اساطیری و تاریخی در آثار نظامی و بررسی عناصر داستان در آثار نظامی از جمله محورهای دومین همایش ملی نظامی‌شناسی است. نظامی گنجوی یکی از مفاخر و بزرگان ایران زمین است که این بزرگداشت برای بیان بخشی از هویت فرهنگی ما نقش مؤثری را خواهد داشت. این همایش ملی در ۷ اسفندماه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی و موسسه آموزش عالی آفاق در ارومیه برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش

این همایش در شش محور برگزار خواهد شد.
۱.روانشناسی و تحلیل شخصیت ها در آثار نظامی
۲.زن؛ خانواده و هویت فرهنگی در آثار نظامی
۳.موسیقی ؛ رنگ و هنر در آثار نظامی
۴. اندیشه های جامعه شناختی و مردم شناختی در آثار نظامی
۵. کاربرد تلمیحات اساطیری و تاریخی در آثار نظامی
۶. بررسی عناصر داستان در آثار نظامی

مهلت ارسال آثار:

از تاریخ انتشار فراخوان تا دوشنبه 30 بهمن 1402

تارنمای ثبت‌نام و بارگذاری مقالات

www.nezami1.ir

نشانی دبیرخانه:

ارومیه، بلوار ارشاد، روبه روی بیمارستان امام خمینی(ره)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی

ارومیه، بلوار آیت الله حسنی کوی5، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه