دیدار ریاست دانشگاه و هیئت رئیسه با مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۱ ارومیه


رئیس دانشگاه آفاق در این دیدار بیان کرد:

 

نیاز امروزه آموزش و پرورش افزایش مهارت دانش آموزان برای آینده شغلی آن ها و تعیین مسیر شغلی برای آن هاست.

 

هدف دانشگاه آفاق ایجاد مدارس اشتغال جهت حمایت و راهنمایی دانش آموزان است.

 

مرکز کار آفرینی دانشگاه آفاق داری مجوز Tcl از سازمان فنی و حرفه ای کشور است و در این مرکز برای دانشجویان دوره های مهارتی برگزار می نماید.

 

انتشارات دانشگاه آفاق از اساتید و پژوهشگران آموزش و پرورش دعوت می نماید که کتب خود را در این انتشارات به صورت رایگان به چاپ برسانند.

 

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۱ ارومیه ضمن استقبال از برنامه های دانشگاه آفاق خاطر نشان کرد:

 

آموزش و پرورش ناحیه ۱ آماده همکاری در زمینه برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آفاق و حمایت از مدارس اشتغال این دانشگاه است.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آفاق