دیدار مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی با ریاست دانشگاه آفاق ارومیه


در این دیدار بر تقویت دوره های مهارتی و شرکت های دانش بنیان و افزایش فعالیت های مهارت بنیان تاکید شد.

 

در ادامه دیدار دکتر عباسی مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان از فعالیت های مرکز کار آفرینی آفاق تقدیر به عمل آورده و گفت مرکز ICT دانشگاه آفاق به جرئت جزو بهترین ها در سطح کشوری بوده است.

 

دکتر پیرمحمدی ریاست دانشگاه آفاق نیز از حمایت ها و همکاری های مستمر سازمان فنی و حرفه ای استان تشکر نموده و بر گسترش همکاری های‌ چندجانبه با سازمان فنی و حرفه ای استان تاکید کرد.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آفاق