شرح وظایف

 • پذیرش و اسکان دانشجویان در خوابگاه شامل واگذاری اتاق ، تحویل اموال و اتاق به دانشجو
 • در راستای حفظ سلامت دانشجویان و ارتقای سطح علمی، اخلاقی، فکری و بهداشت تن و روان دانشجویان خوابگاههای دانشجویی اهمّیت بسزایی در واحد دانشگاهی دارد.
 • برنامه ریزی بمنظور پذیرش واسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاهها، اعم از پسران ،دختران ، دانشجویان متاهل در حد توان و امکانات خوابگاهی
 • نظارت کمی وکیفی امور جاری خوابگاهها شامل خدمات ،تاسیسات ، امور اداری پرسنل تحت پوشش وارتباط وهماهنگی بر نحوه فعالیتهای تشکل های دانشجویی ستقر در خوابگاهها
 • پیش بینی به موقع نیازهای خدماتی، تاسیساتی ، تعمیرات واقلام ضروری جهت تجهیز خوابگاهها و هماهنگی با دفتر فنی دانشگاه در موارد خاص وموردنیاز
 • انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه نیاز سنجی خدمات ضروری خوابگاهها ونظر سنجی از میزان رضایت ساکنین خوابگاه و… در جهت تکریم ارباب رجوع وجلب رضایت دانشجویان
 • تدوین راهبردهای ارائه خدمات به مشتریان درقالب (تنظیم منشور اخلاقی اداره امور خوابگاهها ، منشور حقوق شهروندی در نظام مقررات خوابگاهی و… ) در جهت بستر سازی دسترسی دانشجویان به اطلاعات و رفع نیازهای ساکنین ، در کوتاهترین فرصت ممکن
 • برگزاری جلسات پرسش وپاسخ وبازدید از خوابگاهها واستفاده از نقطه نظرات اصلاحی وپیشنهادات و انتقادات دانشجویی
 • هماهنگی با مرکز مشاوره وراهنمایی دانشجویان درجهت تقویت وتامین سلامت رفتاری ، عاطفی و اجتماعی ساکنین وهمچنین ایجاد وتقویت اتاق درمان درخوابگاهها بمنظور رفع نیازهای پزشکی ودرمانی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان ساکن در خوابگاه
 • تنظیم اسناد هزینه خوابگاه در هر ترم تحصیلی و ارسال به صندوق رفاه دانشجویان
 • تسویه حساب با دانشجویان ساکن خوابگاه و اعلام میزان بدهی آنها به صندوق رفاه دانشجویان تهران همچنین بررسی تسویه دانشجویان غیر ساکن و اعلام عدم بدهی به صندوق رفاه
 • فراهم نمودن محیط خوابگاه به نحو مناسب و در حدتوان جهت اسکان دانشجویان
 • انتقال مشکلات خوابگاهها به مسئولین امور دانشجویی جهت رفع هرچه سریعتر آنها و پیگیری تا رفع مشکل
 • تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مناسب با دانشجویان ومشارکت آنان در اداره خوابگاهها
 • ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای سازمانی