عقد تفاهم نامه همکاری با اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی


عقد تفاهم نامه همکاری با اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و معاونین محترم آموزشی، توسعه و پژوهش دانشگاه آفاق برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه که با حضور معاونین محترم آموزشی، توسعه و پژوهشی انجام شد طرفین به منظور عقد تفاهم نامه همکاری، توسعه و اجرای برنامه های مشترک در خصوص مسائل پژوهشی، آموزشی به رایزنی پرداختند.