فراخوان جذب ایده مرکز کارآفرینی دانشگاه غیردولتی آفاق


فراخوان جذب ایده
مرکز کارآفرینی دانشگاه غیردولتی آفاق در راستای حمایت از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران استانی با فراهم کردن بستری برای تجاری سازی از ایده های نوآورانه حمایت می کند‌.

🔷حمایت از ایده پردازان در زمینه های:

🔶کمک به تهیه کسب و کار
🔶کمک به تهیه نمونه اولیه یا اصلاح و تولید صنعتی
🔶بهره مندی از مشاوره های تخصصی و بازاریابی
🔶حضور در رویداد ها ونمایشگاه ها
🔶کمک به فروش محصول یا ایده نوآورانه
🔶مشاوره ارزیابی دانش بنیانی محصول

متقاضیان صاحب ایده با تکمیل فرم فوق به مرکز کارآفرینی دانشگاه آفاق مراجعه فرمایند.

🔷 مرکز کارآفرینی دانشگاه آفاق