معرفی رشته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

معرفی رشته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی:

این دوره از سری دوره های آموزشی کاردانی علمی کاربردی است که فارغ التحصیلان با دستیابی به دانش لازم و کسب مهارتهای علمی قادر خواهند بود در زمینه احداث و مدیریت مزرعه گیاهان دارویی و معطر و همچنین اهلی کردن و بهره برداری از محصولات فرعی جنگل ها و مراتع در زمینه گیاهان دارویی و معطر در مناطق مختلف کشور مشغول به خدمت شوند.

ضرورت و اهمیت

رویکرد سالهای اخیر بشر به استفاده از داروهای گیاهی سبب شده است صنایع بسیار گسترده ای در ارتباط با تبدیل فرآورده های گیاهی به داروهای گیاهی در کشور های توسعه یافته و رو به توسعه بوجود آید.

تامین مواد اولیه این صنایع عمدتا توسط کشورهایی انجام می شود که از منایع مناسبی برخوردار هستند یکی از کشورهایی که استعداد با لقوه ای در این زمینه دارد کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران است که با مساحتی بیش از 164 میلیون هکتار زمین ، با آب و هوای متنوع و فلور غنی بیش از 8000 گونه گیاهی که بیش از 1000 گونه آن دارویی و معطر می باشد شرایط بسیار مناسبی را برای حضور در این عرصه در پیش رو دارد .

وجود حدود 6 میلیون هکتار عرصه بهره برداری در منابع طبیعی کشور در این ارتباط و اراضی مناسب کشت گیاهان دارویی و معطر می طلبد که مدیریت تولید و بهره برداری در این سطح توسط کارشناسان و کاردانان علمی – کاربردی و تخصصی در ارتباط با موضوع گیاهان دارویی و معطر انجام شود ( از آنجا که قبلا چنین آموزشی در هیچکدام از موسسات آموزشی و دانشگاهی کشور بصورت رسمی صورت نگرفته است )نیاز است که کاردانی این رشته به صورت رسمی تامین گردد .

صنعت و بازارکار

 • کشت ، پرورش و اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر
 • اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه گیاهان دارویی و معطر
 • برنامه ریزی تولید گیاهان دارویی و معطر
 • نظارت بر واحدهای تولیدی گیاهان دارویی و معطر
 • جمع آوری و برداشت گیاهان دارویی و معطر
 • سرپرستی مزارع و واحدهای تولید بذر و نهال گیاهان دارویی
 • همکاری در شناسایی علمی گیاهان دارویی و معطر
 • همکاری در ایجاد بانک بذر گیاهان دارویی و معطر
 • تکثیر گیاهان دارویی و معطر

مشاغل قابل احراز:

 • کاردان کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر
 • کمک کارشناس تحقیقات گیاهان دارویی و معطر
 • کاردان بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها و مراتع در ارتباط با مواد دارویی و معطر
 • کمک ناظر واحدهای تولیدی گیاهان دارویی