نشست همفکری با مراکز کارگزاری و کاریابی استان در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانشجویان استان برگزار شد.


نشست همفکری با مراکز کارگزاری و کاریابی استان در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانشجویان استان برگزار شد.

دکتر پیرمحمدی، ریاست محترم دانشگاه آفاق، در رابطه با این نشست فرمودند:
“اکنون پیدا کردن کار از حالت سنتی و قدیمی خارج شده و امروزه برای اینکه بتوان بهتر از دیگر متقاضیان شغل عمل کرد، ابتدا باید فرآیند کاریابی به‌صورت هدفمند انجام گیرد.”

ایشان افزودند: “با توجه به اینکه آفاق یک دانشگاه با محوریت Business School می‌باشد و هدف ما تربیت و آموزش نسل جدید با مهارت‌های به‌روز است، لذا فرصت مناسبی است تا کاریابی‌ها و کارگزاری‌ها برای پیدا کردن شغل مناسب برای دانشجویان متناسب با مهارت و رشته تحصیلی‌شان با آفاق همراه شوند.”
در ادامه مقرر گردید:
الف) برگزاری همایش کارآفرینی
ب)برگزاری آزمون های شغلی
ج)آماده سازی کارجویان
د)تشکیل کمیته کارآفرینی
ه)برگزاری دوره های مختلف در راستای فرهنگ کار