اولین رویداد مردمی اشتغال در محل سالن جلسات خانه جوان ارومیه برگزار شد.