×


درباره موسسه

هیأت مؤسس
پروفسور صمد زارع عضو هیأت مؤسس ارسال ایمیل پروفسور رسول پیرمحمدی رئیس اجرایی مؤسسه ارسال ایمیل دکتر لطفعلی ناصری عضو هیأت مؤسس ارسال ایمیل پروفسور علی احسانی عضو هیأت مؤسس ارسال ایمیل دکتر سعید مشکینی عضو هیأت مؤسس ارسال ایمیل دکتر محمدحسن جوادی عضو هیأت مؤسس ارسال ایمیل حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی عضو هیأت مؤسس ارسال ایمیل

انتشار : اسفند ۲۲, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

مزایای تحصیل در دانشگاه آفاق
معرفی دانشگاه دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه بر اساس اهداف ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای تحقق اهداف شورای گسترش در سال 1387 در یکی از بهترین موقعیت مکانی شهر ارومیه با هفت نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت و از مدیران ارشد دانشگاه ارومیه با سوابق ارزنده مدیریتی، فرهنگی و ارزشی بعنوان هیأت موسس رسما شروع به فعالیت نمود. فضای فیزیکی دانشگاه: دانشگاه غیردولتی آفاق با تلاش، برنامه ریزی...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری

هیأت رئیسه
هیأت رئيسه دانشگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معاونان به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين مي شوند و تعداد آن ها حداكثر 7 نفر خواهد بود، بعضي از معاونت ها را مي­توان در هم ادغام كرد. اهم وظايف واختيارات هيأت رئيسه دانشگاه: فراهم كردن زمینه هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده ازسوي وزارت؛ پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداری لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری

هیأت امناء
وظايف و اختيارات هيأت امناء تصويب آيين‌نامه داخلی تصويب سازمان اداری دانشگاه بر اساس ضوابطی كه به پيشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسيد.  بررسی و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه پيشنهاد می شود.  تصويب بودجه تفصيلی دانشگاه تصويب حساب ها و ترازنامه دانشگاه تصويب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي دانشگاه كوشش برای جلب...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری


انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری

تاریخچه مؤسسه آموزش عالی آفاق
معرفی مؤسسه آموزش عالی آفاق به منظور تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین نامه تآسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی» مصوب 1364/07/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تآسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مصوبه جلسه 546 مورخ 1383/06/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آفاق براساس مجوز شماره 23/16173 مورخ 1386/09/11 و 22/15073 مورخ 1387/08/27 شورای گسترش آموزش عالی و...

انتشار : اسفند ۱۵, ۱۴۰۲ ,سه شنبه / توسط : مهدی شکاری