آیین رونمایی انتشارات دانشگاه غیر دولتی آفاق در مراسم کار آفرینی دانشگاهی…


  • آیین رونمایی انتشارات دانشگاه غیر دولتی آفاق در مراسم کار آفرینی دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاهی، اساتید دانشگاه، دانشجویان و اعضای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه به صورت حضوری در محل سالن آمفی تئاتر دفاع مقدس شهرداری ارومیه برگزار گردید.
  • ریاست دانشگاه آفاق جناب آقای پروفسور پیر محمدی در پایان مراسم کار آفرینی دانشگاهی خطاب به تمامی پژوهشگران و محققین ارجمند اعلام آمادگی نمودند که انتشارات دانشگاه آفاق آثار علمی و ارزنده ایشان را پس از ارزیابی های فنی و تخصصی در اسرع وقت چاپ و منتشر نماید.

روابط عمومی دانشگاه آفاق