اطلاعیه انتخاب رشته مجدد کارشناسی ارشد


بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ مجازین به انتخاب رشته در آزمون‌ کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1401 که در زمان مقرر (1401/4/1 لغایت 1401/4/4) موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود نشده اند، می­رساند، تسهیلاتی فراهم گردیده است که صرفاً داوطلبان مذکور بتوانند از تاریخ 1401/5/2 لغایت 1401/5/4 نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است این امکان فقط برای افرادی که براساس محتوای کارنامه اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند و موفق به انجام انتخاب رشته نشدند فراهم شده و بعد از تاریخ 1401/5/4 تمدید نمی شود و هیچگونه درخواستی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

 

معاونت توسعه و جذب