اطلاعیه انتخاب رشته


رشته های دایر در دانشگاه آفاق: حقوق- علوم قضایی- روانشناسی- علوم تربیتی- مشاوره- مددکاری اجتماعی- حسابداری- مدیریت دولتی-مدیریت باز

 

ثبت نام بدون کنکور، انتخاب رشته و مشاوره رایگان دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه شروع شد.
  رشته های دایر در دانشگاه آفاق: حقوق- علوم قضایی- روانشناسی- علوم تربیتی- مشاوره- مددکاری اجتماعی- حسابداری- مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی- مدیریت کسب و کار- آموزش زبان انگلیسی- علوم ورزشی- امور اداری- مهندسی پزشکی- مهندسی معماری- مهندسی کامپیوتر- مهندسی عمران- برق- نقشه برداری- مکانیک خودرو- میکروبیولوژی- گیاه پزشکی- علوم و مهندسی صنایع غذایی- گیاهان دارویی و ...     متقاضیان جهت ثبت نام، انتخاب رشته، مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر به ساختمان اداری دانشگاه به آدرس: خیابان حسنی، کوی ۵، ساختمان اداری- طبقه هکمف مراجعه نمایید.   ۰۴۴-۳۳۴۵۰۰۷۱ (شماره مستقیم) ۰۴۴-۳۳۴۸۶۱۹۵ داخلی ۱۸ —————————————— Website     http://afagh.ac.ir Telegram   @afaghuniversity Instagram  @afagh.ac.ir