اطلاعیه جدید ثبت نام بدون کنکور


متـقاضیـان جهـت ثبـت نـام و کسـب اطلاعـات بیشـتر مـدارک خـود را به ساختـمان اداری دانشـگاه به آدرس: خیابان حسنی-کوی پنجم -ساختمان اداری تحویل و یا با شماره 044-33450071 و 044-33486195 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

 

  متـقاضیـان جهـت ثبـت نـام  و کسـب  اطلاعـات  بیشـتر مـدارک خـود را به ساختـمان اداری دانشـگاه به آدرس: خیابان حسنی-کوی پنجم -ساختمان اداری تحویل و یا  با  شماره  044-33450071 و  044-33486195 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.   مدارک لازم برای ثبت نام : دو قطعه عکس 4*3 کپی مدرک و ریزنمرات مقطع قبل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کپی پایان خدمت(معافیت تحصیلی) برای آقایان معاونت توسعه و جذب