اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱


به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا  و بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر از سرگیری حضوری فعالیت های آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، برنامه آموزشی حضوری به شرح زیر از  مورخ 20/01/1401 برگزار خواهد شد.   گروه بندی و زمان برگزاری کلاس ها از طریق تاییدیه تحصیلی سامانه آموزشی دانشجویان به آدرس     ( https://sama.afagh.ac.ir) قابل مشاهده می باشد.   v    همراه داشتن گواهی تزریق 2 دز واکسن کرونا و زدن ماسک جهت حضور در کلاس ها الزامی می باشد.     روابط عمومی دانشگاه آفاق       گروه مدیریت و اموراداری و مالی    

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

82001

تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي

سليماني-محمد

کارشناسي ارشد

82002

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

دهقان-بيتا

کارشناسي ارشد

82004

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

صحابي-فرهنگ

کارشناسي ارشد

82005

مهندسي مالي و مديريت ريسک

ذوالفقاريان علي اباد-صنم

کارشناسي ارشد

82006

مديريت مالي پيشرفته

وطني-ابراهيم

کارشناسي ارشد

82008

مدلسازي مالي

عزتي-احمد

کارشناسي ارشد

82009

ابزارهاي مالي اسلامي

زبردست-علي

کارشناسي ارشد

82016

مالي رفتاري

بخشور-فرجاد

کارشناسي ارشد

82030

تحليل آماري-جبراني

محمدي خواه-صادق

کارشناسي ارشد

82031

زبان تخصصي-جبراني

محمدپور-رضا

کارشناسي ارشد

46009-47008-99313

تحقیق در عملیات 2

سلیمانی-مریم

کارشناسی ناپیوسته

99312-47007-45017

تحقیق در عملیات 1

سلیمانی-مریم

کارشناسی ناپیوسته

    *کلاسهای کاربرد رایانه 1 و 2 در امور اداری و کاربرد کامپیوتر در مدیریت به صورت کارگاهی و با انجام گروهبندی در 4 روز برگزار خواهد شد. زمان و گروه بندی کارگاهها متعاقبا طلاع رسانی خواهد شد.       گروه عمران - مکانیک  

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

34029

نقشه کشي با کامپيوتر

گرائيلي کرپي-نوراله

کارداني پيوسته

35011

آشنائي با مباني معماري و پروژه

گرائيلي کرپي-نوراله

کارداني پيوسته

35024

نقشه برداري ساختمان

گرائيلي کرپي-نوراله

کارداني پيوسته

34118

انتقال قدرت خودرو

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

34113

الکترونيک کاربردي خودرو و کارگاه

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

34026

کارگاه نقص يابي قسمتهاي مختلف خودرو

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

34012

اجزاء ماشين(2)

فتاحي-بهمن

کارداني پيوسته

52102

نقشه برداري 1 و عمليات

گرائيلي کرپي-نوراله

کارشناسی

        گروه حسابداری  

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

22120

کارگاه حسابداري

پورولي عليار-صياد

کارداني پيوسته

22126

حسابداري حقوق و دستمزد

پورولي عليار-صياد

کارداني پيوسته

28021

پروژه مالي (2)

فرهاديان-مارودين

کارشناسي ناپيوسته

28023

کارآموزي

فرهاديان-مارودين

کارشناسي ناپيوسته

28004

پژوهش عملیاتی 1

سلیمانی-مریم

کارشناسي ناپيوسته

28005-125214

پژوهش عملیاتی 2

سلیمانی-مریم

کارشناسي ناپيوسته

43114

پژوهش عملیاتی 1

سلیمانی-مریم

کارشناسي

43131

اضول حسابرسي (2)

فرزاد باهوش

کارشناسي

60011

تئوري حسابداري 2

شيريني-شاهين

کارشناسي ارشد

60016

تحليل آماري

صحابي-فرهنگ

کارشناسي ارشد

60020

حسابرسي پيشرفته

دهقان-بيتا

کارشناسي ارشد

82001

تئوري هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي

سليماني-محمد

کارشناسي ارشد

82002

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

دهقان-بيتا

کارشناسي ارشد

82004

مديريت سرمايه گذاري پيشرفته

صحابي-فرهنگ

کارشناسي ارشد

82005

مهندسي مالي و مديريت ريسک

ذوالفقاريان علي اباد-صنم

کارشناسي ارشد

82006

مديريت مالي پيشرفته

وطني-ابراهيم

کارشناسي ارشد

82008

مدلسازي مالي

عزتي-احمد

کارشناسي ارشد

82009

ابزارهاي مالي اسلامي

زبردست-علي

کارشناسي ارشد

82016

مالي رفتاري

بخشور-فرجاد

کارشناسي ارشد

82030

تحليل آماري-جبراني

محمدي خواه-صادق

کارشناسي ارشد

82031

زبان تخصصي-جبراني

محمدپور-رضا

کارشناسي ارشد

      گروه حقوق    

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

80001

زبان خارجي 1

بخشي-سميه

کارشناسي ارشد

80002

آيات الاحکام

مهدي قلي پور خانقاهي

کارشناسي ارشد

80004

مباحث اصول 2

شکرزاده-رضا

کارشناسي ارشد

80005

مباحث اصول 3

رحماني-حامد

کارشناسي ارشد

80007

قواعد فقه (2)

پاشاپور-حسن

کارشناسي ارشد

80009

فقه استدلالي 2

مهدي قلي پور خانقاهي

کارشناسي ارشد

80010

فقه استدلالي 3

مهدي قلي پور خانقاهي

کارشناسي ارشد

80011

فقه تطبيقي

شکرزاده-رضا

کارشناسي ارشد

81002

حقوق مدني (2)

خانم ليلا سليماني

کارشناسي ارشد

81004

اصول فقه

رحماني-حامد

کارشناسي ارشد

81008

متون حقوقي به زبان خارجي

هاشم پور-ارحام

کارشناسي ارشد

81017

مسئوليت مدني

دکتر سپيده صحت

کارشناسي ارشد

    گروه معماری و شهرسازی  
كد_درس نام_درس نام استاد مقطع تحصیلی
26009 تمرينهاي معماري (1) سعيدي محمود ابادي-کمال کارداني پيوسته
26018 نقشه برداري محمدي-علي کارداني پيوسته
29002 کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي قاسمي-حسن کارشناسي ناپيوسته
29004 شناخت و طراحي معماري روستا صمدي-علي کارشناسي ناپيوسته
29010 مديريت و تشکيلات کارگاهي فتاحي-عادل کارشناسي ناپيوسته
29017 طراحي معماري(3) محمد زاده بوستانچي-مهتا کارشناسي ناپيوسته
39105 مقدمات طراحي معماري 2 ضياءصابونچي-امير کارشناسي
39113 طراحي معماري 3 محمد زاده بوستانچي-مهتا کارشناسي
39114 طراحي معماري 4  نبوي-سميرا کارشناسي
39115 طراحي معماري 5 اسدي-سيروس کارشناسي
39127 مديريت وتشکيلات کارگاهي فتاحي-عادل کارشناسي
39129 ساختمان 1 علي عدل دوست کارشناسي
39131 طراحي فني عبدي-بيژن کارشناسي
39145 نقشه برداري در معماري محمدي-علي کارشناسي
70103 مباني معماري مجموعه ها  نبوي-سميرا کارشناسي ارشد
70105 طراحي معماري(2) ضياءصابونچي-امير کارشناسي ارشد
70106 طراحي معماري(3) شهري-کاووس کارشناسي ارشد
      گروه ميکروبيولوژي و مهندسي پزشکي    

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

84002

زيست شناسي مولکولي پيشرفته

طاعي-افسانه

کارشناسي ارشد

84004

اصول روشهاي زيست شناسي سلولي و مولکولي

سيدقلي زاده-سامان

کارشناسي ارشد

84012

مهندسي ژنتيک پيشرفته

نيازخاني-محسن

کارشناسي ارشد

54005

آزمايشگاه شيمي آلي 1

فرضي-جعفر

کارشناسي

54012

آزمايشگاه مباني زيست شناسي و مولکولي

 عيدي -جمال الدين

کارشناسي

54014

آزمايشگاه بيوشيمي ساختار

گلبوي داغداري-شبنم

کارشناسي

54015

بيوشيمي متابوليسم

قلي زاده-حجت

کارشناسي

54015

بيوشيمي متابوليسم

قلي زاده-حجت

کارشناسي

54016

آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

گلبوي داغداري-شبنم

کارشناسي

54022

آزمايشگاه ساختار و تنوع جانوري

مبکي-مرضيه

کارشناسي

54027

مباني فيزيولوژي گياهي

سليماني قزلجه-علي

کارشناسي

54028

آزمايشگاه مباني فيزيولوژي گياهي

مرادبيگي-هانيه

کارشناسي

54037

آزمايشگاه فيزيولوژي ميکروبي

ساداتي-راضيه

کارشناسي

54041

آزمايشگاه باکتري شناسي پزشکي2

ساداتي-راضيه

کارشناسي

54045

ميکروبيولوژي غذايي

خيري-آقاخان

کارشناسي

54046

آزمايشگاه ميکروبيولوژي غذايي

 کوچه مشکي- وحيده

کارشناسي

51031

تجزيه و تحليل سيستمها

حسيني فر-پيمان

کارشناسي

51052

آزمايشگاه فيزيولوژي

بيرامي مياوقي-امينه

کارشناسي

51020

تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي

بيرامي مياوقي-امينه

کارشناسي

51080

الکترونيک صنعتي

 حسن باباي نوزاديان-محسن

کارشناسي

51017

فناوري اطلاعات پزشکي 1

بيرامي مياوقي-امينه

کارشناسي

51080

الکترونيک صنعتي

 حسن باباي نوزاديان-محسن

کارشناسي

51014

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

صدقي-محمدرضا

کارشناسي

51022

مديريت  و کارآفريني در مهندسي پزشکي

اصغري ثنا-فرزين

کارشناسي

      گروه گیاه پزشکی  
كد_درس نام_درس نام استاد مقطع تحصیلی
17003 گياه شناسي (2) مرادبيگي-هانيه کارشناسي ناپيوسته
17008 خاکشناسي عمومي مهسا باختري کارشناسي ناپيوسته
17012 ريخت شناسي و رده بندي حشرات مبکي-مرضيه کارشناسي ناپيوسته
17013 قارچ شناسي صمدي ديزج تکيه-روزيتا کارشناسي ناپيوسته
17015 کنه شناسي يوسف نژاد ايراني-رقيه کارشناسي ناپيوسته
17016 نماتودشناسي مکرم حصار-عباس کارشناسي ناپيوسته
17018 بيماريهاي مهم گياهان زراعي وباغي فاطمه ابراهيم زاده کارشناسي ناپيوسته
17019 آفات گياهان سبزي ، جاليز ، زينتي و جنگلي مريم عظيمي کارشناسي ناپيوسته
17020 بيماريهاي مهم گياهان سبزي ، جاليز ، زينتي و جنگلي فاطمه ابراهيم زاده کارشناسي ناپيوسته
27106 مورفولوژي و سيستماتيک گياهي مرادبيگي-هانيه کارشناسي
27109 جانورشناسي مبکي-مرضيه کارشناسي
27110 شيمي آلي فرضي-جعفر کارشناسي
27115 خاکشناسي عمومي مهسا باختري کارشناسي
27119 حشره شناسي (1) زهرا هاشمي کارشناسي
27120 عمليات حشره شناسي (1) مريم عظيمي کارشناسي
27122 قارچ شناسي مقدماتي صمدي ديزج تکيه-روزيتا کارشناسي
27125 عمليات حشره شناسي (2) مبکي-مرضيه کارشناسي
27129 عمليات بيماريهاي مهم گياهان زراعي فاطمه ابراهيم زاده کارشناسي
27135 عمليات آفات گياهان زينتي، جاليز و سبزي مريم عظيمي کارشناسي
27136 بيماريهاي گياهان زينتي، جاليز و سبزي ابرا هیم زاده -فاطمه کارشناسي
27137 عمليات بيماريهاي گياهان زينتي، جاليز و سبزي فاطمه ابراهيم زاده کارشناسي
27146 کنه شاسي گياهي يوسف نژاد ايراني-رقيه کارشناسي
27147 عمليات کنه شاسي گياهي يوسف نژاد ايراني-رقيه کارشناسي
27148 نماتود شناسي گياهي مقدماتي مکرم حصار-عباس کارشناسي
27149 عمليات نماتود شناسي گياهي مقدماتي مکرم حصار-عباس کارشناسي
30005 اصول نماتد شناسي و نماتد هاي انگل گياهي مکرم حصار-عباس کارشناسي ارشد
30025 برهم کنش گياه -ميکروارگانيسم قلي طلوعي-سحر کارشناسي ارشد
      گروه صنایع غذایی    

كد درس

نام_درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

10052

عمليات واحد پيشرفته

مويدزاده-ساينا

کارشناسي ارشد

10055

خواص فيزيکي مواد غذايي

غيبي-نسا

کارشناسي ارشد

10057

روشهاي نوين آزمايشگاهي

صباحي محمدي -نجمه

کارشناسي ارشد

10067

کاربرد نانوفناوري در صنايع غذايي

انصاري-لقاء

کارشناسي ارشد

14105

نقشه کشي صنعتي

نيکزاد-هادي

کارشناسي ناپيوسته

14113

صنايع شير و فرآورده هاي آن

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي ناپيوسته

14115

صنايع و تکنولوژي روغن ها و چربي ها

غيبي-نسا

کارشناسي ناپيوسته

23110

رسم فني و نقشه کشي

نيکزاد-هادي

کارشناسي

23118

ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)

رضايي-محمد

کارشناسي

23128

تکنولوژي روغن

غيبي-نسا

کارشناسي

23130

تکنولوژي شير و فرآورده هاي آن

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

23131

عمليات تکنولوژي شير و فرآورده هاي آن

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

23164

تکنولوژي شير و فرآورده ها (1)

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

23165

تکنولوژي شير و فرآورده ها (2)

بارمان ويسي-پويا

کارشناسي

          گروه کامپیوتر    
كد_درس نام_درس نام استاد مقطع تحصیلی
20013 امنيت شبکه پيشرفته قره پاشا-ساسان کارشناسي ارشد
20066 پايگاه داده ها-جبراني فيروز-نسرين کارشناسي ارشد
21007 سخت افزار کامپيوتر (2) فيروز-نسرين کارداني پيوسته
21007 سخت افزار کامپيوتر (2) فيروز-نسرين کارداني پيوسته
21016 کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري حسن بگلو-سجاد کارداني پيوسته
21021 آزمايشگاه پايگاه داده ها فيروز-نسرين کارداني پيوسته
21022 ذخيره و بازيابي اطلاعات حسن بگلو-سجاد کارداني پيوسته
21022 ذخيره و بازيابي اطلاعات حسن بگلو-سجاد کارداني پيوسته
21025 برنامه نويسي مبتني بر وب برشنده-سعيد کارداني پيوسته
21025 برنامه نويسي مبتني بر وب برشنده-سعيد کارداني پيوسته
21026 مباحث ويژه شيخي-مريم کارداني پيوسته
21026 مباحث ويژه شيخي-مريم کارداني پيوسته
31011 آزمايشگاه مهندسي نرم افزار شکري حبشي-فاطمه کارشناسي ناپيوسته
31013 آزمايشگاه معماري کامپيوتر فيروز-نسرين کارشناسي ناپيوسته
31018 مباحث ويژه برشنده-سعيد کارشناسي ناپيوسته
44005 برنامه نويسي کامپيوتر شيخي-مريم کارشناسي ناپيوسته
44005 برنامه نويسي کامپيوتر شيخي-مريم کارشناسي ناپيوسته
44020 آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت2 سعيد رضائيان مرجاني کارشناسي ناپيوسته
44024 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي طاهري-رمضان کارشناسي ناپيوسته
53006 کارگاه عمومي يا کارگاه برق خواجه محمدلو-رضا کارشناسي
53011 کارگاه برنامه نويسي پيشرفته اسکندريان-پريناز کارشناسي
53019 آزمايشگاه معماري کامپيوتر فيروز-نسرين کارشناسي
53025 آزمايشگاه سيستمهاي عامل شکري حبشي-فاطمه کارشناسي
53027 آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري حسن بگلو-سجاد کارشناسي
53040 سيگنالها و سيستمها حسيني فر-پيمان کارشناسي
53053 برنامه نويسي وب برشنده-سعيد کارشناسي
53053 برنامه نويسي وب برشنده-سعيد کارشناسي
53070 مباحث ويژه 1 برشنده-سعيد کارشناسي
53071 مباحث ويژه 2 برشنده-سعيد کارشناسي
      گروه کامپیوتر    
كد_درس نام_درس نام استاد مقطع تحصیلی
32002 فيزيک عمومي رضوي-سيد محسن کارداني پيوسته
32007 آزمايشگاه الکترونيک عمومي خوبهي-منيژه کارداني پيوسته
32009 آزمايشگاه الکترونيک صنعتي غلامي نژاد مقدم-فرشاد کارداني پيوسته
32028 کارگاه مدار فرمان غلامي نژاد مقدم-فرشاد کارداني پيوسته
32029 کارگاه سيم پيچي(1) طاهري-رمضان کارداني پيوسته
44005 برنامه نويسي کامپيوتر شيخي-مريم کارشناسي ناپيوسته
44020 آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت2 سعيد رضائيان مرجاني کارشناسي ناپيوسته
44024 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي طاهري-رمضان کارشناسي ناپيوسته