افتتاحیه مرکز آموزشی همکار سازمان استاندارد


در جهت توسعه برگزاری دوره های تخصصی برای مدیران کنترل کیفی کارخانه ها و صنایع، این مرکز با حضور مدیر کل سازمان استاندارد آقای دکتر موسی پور ، ریاست دانشگاه آفاق دکتر رسول پیرمحمدی و معاونت پژوهشی و فناوری دکتر عبدزاده روز سه‌شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ در دانشکده فنی افتتاح گردید. بعد از مراسم افتتاحیه مقرر شد طبق تقویم آموزشی، دوره های مختلف تخصصی و عمومی برای مدیران برگزار گردد.