افتخارات دانشجویان دانشگاه آفاق

مستندات این افتخارات به صورت فایل ضمیمه قابل دانلود می باشد.

دانلود فایل :مستندات افتخارات_دانشجویان

 

دانلود : لیست_افتخارات_دانشگاه