امضا تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آفاق ارومیه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی …


دانشگاه آفاق ارومیه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای اجرای چند پروژه دانشگاهی و برنامه های فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.   به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق ارومیه، تفاهم نامه همکاری دانشگاه آفاق و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، روز سه شنبه مورخ ۲۴ اسفند ماه به امضای جناب آقای علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و جناب آقای پروفسور پیرمحمدی رییس دانشگاه آفاق ارومیه رسید.     ارتقای سطح کیفی و کمی فرهنگی و هنری، کمک به صیانت و ماندگاری هنرهای ملی و محلی، کمک به شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان در حوزه مفاخر فرهنگ هنر، افزایش طرح های مطالعاتی کاربردی در سطح دانشگاه و ... از جمله اهداف این تفاهم‌نامه بود.     برگزاری دوره ها و کارگاره های آموزشی در حوزه فلسفه هنر، استفاده از ظرفیت های طرفین برای همکاری های متقابل در برنامه های هنری، تعاملات علمی، فرهنگی، هنری، مطالعاتی و آموزشی در راستای ارتقای همکاری مشترک، همکاری در برگزاری همایش ها با رویکرد هنری و استفاده از ظرفیت ها، فضاها و سالن های آمفی تاتر از جمله موضوع ها و زمینه های این تفاهم‌نامه است.     این تفاهم‌نامه همکاری با حضور علیرضا نوروزی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، معاونین فرهنگی و رسانه‌ای، هنری و سینمایی، توسعه مدیریت منابع اداره کل و پروفسور پیرمحمدی رئیس دانشگاه آفاق ارومیه، معاونین دانشگاه آفاق ارومیه و مدیران روابط عمومی به امضا رسید.     روابط عمومی دانشگاه آفاق