امضا تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آفاق با قرارگاه منطقه‌ای ارتش شمالغرب


  • دانشگاه آفاق ارومیه و قرارگاه منطقه‌ای ارتش شمالغرب برای اجرای چند پروژه متشرک و برنامه های آموزشی، فرهنگی و ورزشی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

● به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق ارومیه، تفاهم نامه همکاری دانشگاه و قرارگاه منطقه ای ارتش، روز یک شنبه به تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱ به امضای جناب امیر امان اللهی، جانشین قرارگاه منطقه‌ای ارتش شمالغرب کشور و جناب آقای پروفسور پیرمحمدی رییس دانشگاه آفاق ارومیه رسید.

● ارتقای سطح کمی و کیفی مراسمات فرهنگی، اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی، کمک به شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان در حوزه آموزش و پژوهشی، افزایش طرح های مطالعاتی کاربردی در سطح دانشگاه و … از جمله اهداف این تفاهم‌نامه بود.

● برگزاری دوره ها و کارگاره های آموزشی و مهارت آموزی، استفاده از ظرفیت های طرفین برای همکاری های متقابل در برنامه های شاخص ملی، تعاملات علمی، فرهنگی، مذهبی،  مطالعاتی و آموزشی در راستای ارتقای همکاری مشترک، همکاری در برگزاری همایش های ملی و استانی، تعریف پروژه های مشترک برای کسر دوره سربازی دانشجویان دانشگاه آفاق، علمی و اجرا نمودن طرح های صنعتی با اهداف مشترک و تخفیفات شهریه به پرسنل و خانواده های تحت پوشش قرارگاه منطقه ای ارتش از جمله موضوع ها و زمینه های این تفاهم‌نامه است.

● این تفاهم‌نامه همکاری با حضور امیر امان اللهی جانشین قرارگاه منطقه‌ای ارتش شمالغرب، سرهنگ محمد کریمی رییس مدیریت تربیت و آموزش، سروان بهنام اسمعیلی رییس شعبه تحقیقات نظری، ستوان یکم رسول محمدیان مسئول دوره های عرضی  و پروفسور پیرمحمدی رئیس دانشگاه آفاق، آقای مهندس قیاسی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، آقای دکتر شیرینی معاون اداری و مالی دانشگاه و آقای دکتر خسروی مدیر روابط عمومی دانشگاه به امضا رسید.

روابط عمومی دانشگاه آفاق