انتخاب استاد مرکز رشد و نوآوری دانشگاه آفاق به عنوان عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان


معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ؛ انتخاب آقای دکتر محمد سلیمانی را به عنوان عضو ناظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان داریم.
شرکت دانش بنیان آقای دکتر سلیمانی به عنوان یکی از شرکت های فناور با مرکز رشد و نوآوری دانشگاه همکاری دارند.