انتصاب آقایان دکتر رسول پیرمحمدی و دکتر صادق محمدی خواه بعنوان عضو افتخاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه


انتصاب آقایان دکتر رسول پیرمحمدی ( رئیس اجرایی دانشگاه ) و دکتر صادق محمدی خواه  ( معاون توسعه و جذب دانشگاه) بعنوان عضو افتخاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، طی حکمی، حسین پناهی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه، دکتر رسول پیرمحمدی(رئیس اجرایی ) و دکتر صادق محمدی خواه(معاون توسعه و جذب) را بعنوان عضو افتخاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه منصوب نمودند.

آرزوی توفیقات روزافزون در سایه تاییدات الهی را از خداوند متعال خواستاریم.