انتصاب جناب آقای مهندس فروزین مهر به سمت ریاست سازمان آتش نشانی ارومیه


جناب آقای مهندس فروزین مهر، استاد گرامی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آفاق، انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست سازمان آتش نشانی ارومیه تبریک عرض نموده و امیدواریم در سایه تاییدات الهی در عرصه خطیر خدمت به همشهریان عزیز، موفق و سربلند باشید.