انتصاب دکتر محمد حسن جوادی ( عضو هیات مؤسس دانشگاه آفاق ) به سمت معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ارومیه


انتصاب دکتر محمد حسن جوادی ( عضو هیات مؤسس دانشگاه آفاق ) به سمت معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ارومیه ضمن عرض تبریک برای این انتصاب شایسته از طرف اعضای هیات مؤسس، هیات رئیسه ، اساتید و کارکنان مجموعه دانشگاه آفاق از خداوند عز و جل موفقیت، سعادت، سلامت، سربلندی را برای ایشان و جامعه دانشگاهی استان خواستاریم. روابط عمومی دانشگاه آفاق