انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آفاق برگزار می کند


کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی
از سلسله کارگاههای پیشگیری از آسیبهای آجتماعی

مدرس: دکتر کریم سعید شعبانلو

هزینه ثبت نام :50 هزار تومان
به مدت 4 ساعت
همراه با صدور گواهی حضور در کارگاه

زمان : سه شنبه 8 خرداد ساعت 15
مکان :ساختمان کشاورزی (خیابان مافی .کوی ۲۹)

ثبت نام یا کسب اصلاعات بیشتر :
09204403265
09038073369