تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت پیشگامان سلامت ارومیه ” بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه ” و دانشگاه


تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت پیشگامان سلامت ارومیه " بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه "  و دانشگاه به منظور گسترش همکاری‌های علمی، تأمین نیازهای تحقیقاتی و آموزشی امضا شد.   انجام پروژه‌های تعریف شده مشترک فی‌مابین، ویژه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی با مشارکت کارشناسان، همکاری در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی و.... ویژه کادر درمان از دیگر موضوعات همکاری‌های فی‌مابین به شمار می‌رود.   روابط عمومی دانشگاه