تقدیر مدیر کل دفتر غیردولتی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه


تقدیر مدیر کل دفتر غیردولتی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی نقش دانشگاه های غیردولتی ؛ دکتر فرهاد عبدزاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه که مقاله ایشان به عنوان مقاله شفاهی توسط کمیته داوران پذیرش شده بود توسط ایشان به صورت سخنرانی ارائه و در بین مقالات سخنرانی اولین همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در توسعه آموزش عالی موفق به کسب رتبه اول در بین ۱۳۰ مقاله علمی شد.
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را خدمت دکتر عبدزاده ؛ دکتر رضایی و دکتر ملک زاده و تمام همکاران حوزه پژوهش؛ فناوری و کارآفرینی دانشگاه تبریک و آرزوی موفقیت و سربلندی برای ایشان داریم.