تماس با ما

جهت اطلاع کامل از موقعیت دقیق مؤسسه آموزش عالی آفاق بر روی نام دانشگاه غیرانتفاعی آفاق در نقشه زیر کلیک نمایید.

پیش شماره (کد) شهرستان ارومیه 044 می باشد.

جهت مشاهده لیست شماره ها اینجا کلیک نمایید.

ثبت انتقادات و پیشنهادات

لینک سامانه ثبت درخواست دانشجویی