توسعه همکاری های مشترک با شرکت شهرک های صنعتی وکلینیک کسب وکار


عقد تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه با دانشگاه، شرکت شهرک های صنعتی و کلینیک کسب و کار و تعامل و همکاری های مشترک سه جانبه در حوزه های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و اجتماعی، فرهنگ کار، خدماتی، …

 
 

روابط عمومی دانشگاه آفاق

کانال تلگرام دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

Https://t.me/afaghuniversity

کانال سروش دانشگاه آفاق 👇🏻

https://splus.ir/urmia.afaghuniversity

وب سایت دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

http://afagh.ac.ir

آپارات دانشگاه آفاق ارومیه 👇🏻

https://aparat.com/afaghuniversity