جشن معارفه دانشجویان مراسم جدیدالورود دانشگاه آفاق برگزار شد.


نشست سراسری ۳۰ هزار نفری جبهه علمی و فرهنگی بسیج اساتید کشور و همزمان در دانشگاه های استان آذربایجان غربی باشعار: استاد بسیجی؛ کارآمدی نظام حکمرانی آزادی قدس، آرمان اسلامی

 

باشعار: استاد بسیجی؛ کارآمدی نظام حکمرانی آزادی قدس، آرمان اسلامی رویدادهای نوآورانه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برنامه‌های جهاد تبیین و بیانیه های سیاسی کمیته‌های تخصصی حکمرانی و هیأت های اندیشه ورز زمان: ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت 9 صبح مکان: خیابان شهید بهشتی-پردیس شهر دانشگاه ارومیه -سالن پژوهشکده بسیج اساتید استان آذربایجان غربی