جلسه تعامل مسئولین نظام وظیفه و نمایندگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی های استان


در این جلسه که روز یکشنبه در محل اتاق جلسات ساختمان حسنی با حضور مسئولین نظام وظیفه استان و نمایندگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان برگزار شد.

 

در این جلسه که روز یکشنبه در محل اتاق جلسات ساختمان حسنی با حضور مسئولین نظام وظیفه استان و نمایندگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان برگزار شد، با توجه به شروع سال تحصیلی و صدور معافیت های تحصیلی دانشجویان داخل کشور مسئولین نظام وظیفه به تشریح قوانین و آیین نامه های معافیت های تحصیلی و خروج از کشور به پرسش و پاسخ و تبیین ابلاغیه های جدید صادر شده نظام وظیفه پرداختند. در پایان، جلسه نمایندگان دانشگاه‌ها به طرح مشکلات و سئوالات خود پرداختند.