جلسه دفاع از پایان‌نامه حامد یوسف زاده تمرابادی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشکده کشاورزی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فنی و مهندسی
رشته     مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
نظرکاوی نظرات مصرف کننده با استفاده از طراحی لایه جدید شبکه¬های عصبی کانولوشنال
اساتید راهنما:
خانم دکتر اسکندریان
اساتید مشاور:
آقای دکتر پاشایی
اساتید داور:
آقای دکتر ساسان قره پاشا
آقای دکتر علی محمدزاده
نام دانشجو:
حامد یوسف زاده تمرابادی
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی