جلسه دفاع از پایان‌نامه علی دوان یامچی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/21 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي
رشته     علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي
عنوان پایان نامه:
تاثیر پوشش خوراکی بر پایه موسیلاژ تخم شنبلیله حاوی عصاره شیرین بیان برخواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی میوه سیب قرمز
اساتید راهنما:
خانم دکتر لاله مهریار
-
اساتید مشاور:
آقای هادی بهرامی
اساتید داور:
خانم دكتر نساء غيبي
خانم دكتر يگانه عظيمي
نام دانشجو:
علي دوان يامچي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/21
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی