جلسه دفاع از پایان‌نامه معصومه ملک زاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9:00 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/07/06 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته      مدیریت آموزشی
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه خویشتن داری و اخلاق حرفه ای با تدریس اثربخش و شایستگی حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهر ارومیه
اساتید راهنما:
دکتر حمید سرخوش
دکتر حمید سرخوش
اساتید مشاور:
دکتر کریم شعبانلو
اساتید داور:
آقای دکتر نادر فزون مهر
خانم دکتر سمیه شاه حسینی
نام دانشجو:
معصومه ملک زاده
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9:00 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/07/06
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی