جلسه دفاع از پایان‌نامه هوشنگ پارسافر


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/08/18 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      اقتصاد و علوم انساني رشته      مديريت آموزشي         عنوان پایان نامه:   بررسی نقش سبک تربیتی خانواده و ادراک از جو مدرسه در پیش بینی خلاقیت و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان متوسطه اول سیلوانا     اساتید راهنما:       
دكتر حميد سرخوش دکتر کریم سعید شعبانلو اساتید مشاور:       - اساتید داور:            خانم دكتر سميه شاه حسيني آقاي دكتر نادر فزون مهر   نام دانشجو: هوشنگ پارسافر    زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 10 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/08/18  محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني   شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.                                                                     معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی