جلسه ریاست دانشگاه با جانشین ارتش شمالغرب کشور در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین


جلسه ریاست دانشگاه آفاق و هیئت رئیسه همراه با جانشین قرارگاه منطقه‌ای شمالغرب کشور و معاونین محترم قرارگاه در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین در محل سالن جلسات قرارگاه منطقه ای برگزار گردید.

در این جلسه درخواست ها و ظرفیت های طرفین بررسی و در پایان مقرر گردید که ضمن تشکیل کارگروه‌ مشترک، تفاهم نامه همکاری آماده و به امضای طرفین برسد.

🔹روابط عمومی دانشگاه آفاق