جناب آقای دکتر جعفر ستاره چشم


جناب آقای دکتر جعفر ستاره چشم
درگذشت برادرزاده گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برای روح مرحومه آرامش ابدی از درگاه باری تعالی خواهانیم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
روحشان شاد
روابط عمومی دانشگاه آفاق
24215:56