درباره دانشکده فنی و مهندسی

بیش از 1000 دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. رشته های این دانشکده به 3 گروه آموزشی برق و الکترونیک، معماری و شهرسازی و عمران و نقشه برداری تقسیم شده و در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به تربیت نیروهای محقق و متخصص می پردازد. این دانشکده با برخورداری از 4 آتلبه بزرگ برای دانشجویان معماری و آزمایشگاه مجهز الکترونیک برای دانشجویان برق و تجهیزات نقشه برداری و… بیش از پیش فضای مناسب علمی برای دانشجویان فراهم نموده است. حضور مستمر اعضای هیات علمی و مدیران گروه و راهنمایی تحصیلی علمی و درسی دانشجویان ، همواره موجب رضایت خاطر دانشجویان گردیده است.اداره آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشکده زیر نظر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعالیت دارد و به انجام امورات پایان نامه، رساله و امور شرکت در طرح های تحقیقاتی و علمی و… می پردازند.