دومین جلسه شورای رسانه آفاق با حضور نماینده صدا و سیما برگزار گردید


دومین جلسه شورای رسانه آفاق با حضور نماینده صدا و سیما برگزار گردید:
این جلسه با محوریت انتخابات و اهمیت افزایش میزان مشارکت برگزار گردید
دکتر پیرمحمدی ریاست دانشگاه آفاق در این جلسه اذعان داشتند قطعا مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی تاثیر مثبت بالایی به همراه خواهد داشت و زمانی که یک رئیس جمهور با آرای بیشتر انتخاب شود، پشتوانه مردمی بالاتری خواهد داشت.
ایشان در ادامه افزودند توجه به اینکه آفاق یک دانشگاه اجتماعی میباشد لذا رسالت ما این است که به بطن مردم و جامعه ورود کرده و به وظیفه اجتماعی خود برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات عمل کنیم