دیدار مدیر شعب بانک مهر ایران در استان آذربایجان غربی با ریاست دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، دیدار جناب آقای شهاب تدین مدیر شعب بانک مهر ایران در استان آذربایجان غربی و‌ هیئت همراه با جناب آقای دکتر پیرمحمدی ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه آفاق صورت پذیرفت…

  • در این جلسه بر تعاملات بیشتر دانشگاه آفاق با شعب بانک مهر ایران در استان آذربایجان غربی تاکید شد و تصمیماتی در مورد تفاهم نامه مشترک همکاری فی مابین گرفته شد.

• روابط عمومی دانشگاه آفاق