دیدار نماینده مجلس شورای اسلامی با ریاست دانشگاه آفاق


دیدار جناب آقای روح الله حضرت پور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهر ارومیه با ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه آفاق صورت پذیرفت.

  • در این جلسه بر راهکارهای گسترش و پیشبرد اهداف دانشگاه آفاق صحبت هایی به عمل آمد.

• روابط عمومی دانشگاه آفاق